Podmínky FB soutěže

PRAVIDLA SOUTĚŽE

I. DOBA TRVÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž bude probíhat od 28. 3. 2022 do 31. 3. a je určena pro soutěžící z Česka i Slovenska.

II. PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI

Podmínkou je odpovědět v komentáři příspěvku na soutěžní otázku z popisku.

III. JAK BUDE VYBRÁN VÍTĚZ?

Vítěze soutěže a případné náhradní vítěze vybereme v sídle společnosti Intimidea z komentářů na FB stránce intimidea.cz Jejich jména budou uveřejněna v daném soutěžním příspěvku na Facebooku.

IV. VÝHRA

Výhrou v soutěži je košilka se špagetovými ramínky Setificato https://bit.ly/KosilkaSetificato a bezešvé kalhotky https://bit.ly/KalhotkyKlasickeBezesveSetificato v černé nebo bílé barvě a libovolné dostupné velikosti. Vítězům soutěže zašleme výhru poštou. Výhru nelze vyplatit v hotovosti, též ji nelze vymáhat soudně.

V. VÝHERCE

Výherci budou vyhlášeni v komentáři pod soutěžním příspěvkem na facebookové stránce intimidea.cz dne 31. 3. 2022. Následně budou vyzváni pořadatelem soutěže k zaslání svých kontaktních údajů, a to do 14 dnů od vyhlášení, tj. do 14. 4. 2022. V případě, že výherce v této lhůtě nebude reagovat na výzvu od pořadatele soutěže, ztrácí na výhru nárok a pořadatel soutěže osloví výherce náhradního. Zasláním kontaktních údajů výherce výslovně souhlasí s tím, že pořadatel soutěže má právo na zpracování těchto jeho osobních údajů pro účely vyhlášení výsledků soutěže.

VI. DALŠÍ PODMÍNKY SOUTĚŽE

Účastníci soutěže se účastní s vědomím, že nejsou oprávněni požadovat místo výhry peněžní ani žádná jiná plnění. Pořadatel tímto není vůči účastníkům soutěže nijak zavázán, účastníci nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než na ta, která jsou uvedena v pravidlech soutěže.

Soutěžící, jejichž jednání bude porušovat právní předpisy nebo bude v rozporu s dobrými mravy nebo poškozovat dobré jméno pořadatele nebo třetích stran, budou ze soutěže vyloučeni.

Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž zrušit a výherce nevyhlásit.

Soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s Facebookem a Facebook za ni neručí. Informace poskytnuté v rámci soutěže poskytuje účastník pořadateli, nikoli Facebooku. 

Pořadatelem soutěže je společnost Intimidea

V Praze dne 20. 3. 2022